Ga verder naar de inhoud

Bomenbeleid in je gemeente

Een duurzaam en doordacht bomenbeleid is voor elke Limburger en elke gemeente belangrijk. Klimaatbomen in Limburg zorgt voor de nodige ondersteuning in de vorm van tools, achtergrondinformatie, vormingen enzovoort.

Banner bomenbeleid

Bomen planten met een plan: wat, waarom en hoe?

De Vlaamse overheid stimuleert steden en gemeenten om een gemeentelijk bomenplan op te stellen. De bedoeling is om doeltreffend, duurzaam en financieel verantwoord om te gaan met stads- en straatbomen.

Zo’n gemeentelijk bomenplan bestaat uit drie grote delen waarbij telkens een belangrijke vraag wordt gesteld en beantwoord.

  • Wat heb ik? - krijgt een antwoord via een inventarisatie.
  • Wat wil ik? - wordt uitgewerkt in een bomenbeleidsplan. Dat bomenbeleidsplan vraagt onder andere het uittekenen van een concreet en realistisch toekomstbeeld, de bomenvisie.
  • Hoe ik het moet doen? - wordt uitgeschreven in een bomenbeheerplan met concrete beheerrichtlijnen.

Klimaatbomeninlimburg wil in de verschillende stappen van dit proces de nodige ondersteuning bieden. Voor de ontwikkeling van de bomenvisie is alvast een online tool uitgewerkt.