Ga verder naar de inhoud

Over Klimaatbomen in Limburg

Via het project 'Klimaatbomen in Limburg' ondersteunen we de Limburgse gemeenten om de klimaatverandering te beperken en zich aan te passen aan de gevolgen daarvan. Klimaatbomen aanplanten past perfect in dat kader.
Samen werken we aan een klimaatneutraal Limburg tegen 2050!

Het klimaat verandert

De gemiddelde temperatuur stijgt wereldwijd en neerslagpatronen verschuiven. Dat leidt tot meer hittegolven, periodes van extreme droogte, maar ook piekregens en overstromingen.

Het beperken van de klimaatverandering (mitigatie) kan door

  • reductie van de broeikasgassen, CO2-afvang en -opslag, herbebossing en het voorkomen van ontbossing.

Het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) kan door

  • maatregelen die de samenleving minder kwetsbaar maken voor klimaatverandering en die inspelen op de kansen die een wijzigend klimaat (onbedoeld) biedt.

Naar een klimaatneutraal Limburg tegen 2050!

Foto: Kris Van de Sande
Foto: Kris Van de Sande

Om daarin te slagen, werken we via drie pistes:

  • beperken van de CO2-uitstoot met minimaal 30% tegen 2020 en 40% tegen 2030;
  • streven naar een optimale productie van duurzame energie en een maximale energie-efficiëntie;
  • inzetten op klimaatadaptatie.

Elke Limburgse gemeente vormt hierin een belangrijke schakel via het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie.

Het aanplanten van klimaatbomen past perfect in de Limburgse klimaatdoelen. Via het project 'Klimaatbomen in Limburg' willen we hierbij een optimale ondersteuning bieden.

Klimaat

Bomen en klimaat, een relatie onder druk

Klimaatbomen en bossen spelen op verschillende vlakken een grote rol in het kader van het aanpassen aan en het beperken van klimaatverandering.

De klimaatveranderingen hebben evenwel ook een rechtstreekse invloed op (de gezondheid van) onze bomen.

De juiste boom, op de juiste manier, op de juiste plaats!

Klimaatbomen planten in de bebouwde omgeving en daar waar het hitte-eiland speelt, past perfect in het Limburgse klimaat- en biodiversiteitsverhaal.

Klimaatbomeninlimburg.be staat voor 'de juiste boom - op de juiste manier - op de juiste plaats' en

  • helpt je in je boomkeuze
  • vertelt hoe je een boom best vervoert, plant en verzorgt
  • volgt acties rond klimaatbomen in Limburg op de voet

Iedereen kan in het klimaatbomenverhaal zijn steentje bijdragen! Of je nu een inwoner, een gemeentelijk ambtenaar, een tuin- of landschapsarchitect of een aannemer bent.

Onder deze projecten zetten we onze schouders

Ruimte voor Bomen

Ruimte voor Bomen

Via het project 'Ruimte voor Bomen' ondersteunen Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen Limburgse gemeenten bij het aankopen en selecteren van klimaatbomen en de juiste locaties.
Lees meer
Klimaatboom zoekt tuin 2

Klimaatboom zoekt tuin

Het project 'Klimaatboom zoekt tuin' biedt Limburgers de kans een kortingsbon te verdienen voor de aankoop van een klimaatboom.
Lees meer

Op deze plekken kwamen er al klimaatbomen bij

Partners