Ga verder naar de inhoud

Wat doen klimaatbomen voor ons?

Bomen leveren ook in de bebouwde omgeving heel wat ecosysteemdiensten. Dat zijn voordelen die wij als inwoner of bezoeker ervaren.

Banner scherp

Verkoeling

Bomen leggen CO2 vast en beperken de klimaatopwarming in de stad. In de zomer vormen bomen letterlijk een zonnewering en zorgen zo voor verkoeling. Ze voorkomen ook dat de muren van gebouwen warmte opslaan en warmte via de ramen naar binnendringt. Omdat bomen tot 400 liter water per dag kunnen verdampen, wordt heel wat warmte onttrokken aan de omgeving. Dat zorgt voor afkoeling. Het temperatuurverschil tussen straten met of zonder bomen kan oplopen tot 7 à 8 graden.

Waterbuffer

Bomen vangen met hun bladeren en takken water op. Alleen bij intense regenbuien loopt het water naar de grond. Een deel van de neerslag bereikt de bodem dus met vertraging, het opgevangen deel verdampt en bereikt de bodem nooit. Dit waterbufferend vermogen kan nog verhoogd worden met de juiste invulling van de boomspiegel.

Gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bomen belangrijk zijn voor onze lichamelijke en mentale gezondheid.

  • Bomen produceren zuurstof en zuiveren de lucht. Ze verwijderen onder andere fijnstof, stikstofoxiden (NOx) en ozon.
  • De aanwezigheid van bomen werkt ontspannend en stress-reducerend.
  • Bomen zijn (beperkt) inzetbaar als geluidsbuffer.

Verder zijn er indirecte voordelen. Op plaatsen waar bomen staan, rijden mensen bijvoorbeeld minder snel. Dat is goed voor de uitstoot én de verkeersveiligheid.

Aantrekking

Bomen maken steden leuker om in te leven en te bezoeken.
Hoe groener de stad, hoe aantrekkelijker die is ook voor toeristen. Daarnaast maken bomen deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed. Denk aan oude laanbomen, bomen in parken, kerkhoven en nabij kerken.

Biodiversiteit

Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit.
Ze leveren voedsel, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.