Ga verder naar de inhoud

Ruimte voor Bomen

In 2023 loopt het project 'Ruimte voor Bomen', van Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen, verder zoals de voorbijgaande jaren. Het project voorziet financiële ondersteuning voor gemeenten bij de aankoop van klimaatbomen.

Gemeentelijk subsidiebedrag voor het aankopen van klimaatbomen

Elke gemeente heeft, voor de aankoop van klimaatbomen, recht op een bepaald subsidiebedrag op basis van het inwonersaantal van de gemeente.

Het Centrum Duurzaam Groen organiseert een samenaankoop om de klimaatbomen voordelig te kunnen aankopen. Daarnaast ondersteunen zij de gemeenten bij de keuze van locaties en van boomsoorten voor die locaties.

Ook als burger kan je ideale locaties suggereren aan je gemeente

Onderstaande kaart geeft de (klimaat-)bomen weer die reeds werden aangeplant in Limburgse gemeenten in het kader van dit project.

Via het formulier onder de kaart, kan je zelf suggesties voor interessante plantlocaties aangeven aan je gemeente. Kan dat pleintje bij jou om de hoek wel wat groen gebruiken? Laat het ons weten!

Op deze kaart ontdek je de locaties van geplante klimaatbomen