Ga verder naar de inhoud

Een klimaatbestendige groeiplaats

Een klimaatbestendige groeiplaats vraagt:

1. een open bodem
2. een levende bodem
3. een doordachte locatie

1. Ga voor zo weinig mogelijk verharding

Verharding absorbeert hitte en verhindert de infiltratie van water in de bodem. Is verharding echt nodig, kan je die koppelen aan systemen voor wateropvang, waterretentie en groeiplaatsconstructies. Verharding (zelfs tot tegen de boomstam) wordt nog te veel uit gemakzucht gebruikt.

2. Zorg voor leven
Een levende bodem is een losse, humusrijke en waterdoorlatende bodem met een actief en evenwichtig bodemleven. De bodem wordt met andere woorden niet vastgelopen, is niet kaal en er blijven geen plassen staan. Humus en dus bladeren spelen een hoofdrol. Bladeren verbeteren de bodem en de waterdoorlaatbaarheid, houden de bomen gezond en verhogen de biodiversiteit.

3. Plant op de gemakkelijkste plaatsen eerst
Bomen die gezond en oud mogen worden, plant je in een optimale groeiplaats: niet onder de verharding of tegen een gevel. Denk aan pleintjes, rotondes of zelfs het midden van een straat. Die toekomstbomen vormen een stevige groene basis die je kan aanvullen met kleinere bomen. Deze aanpak kost niets meer. En ecologisch groenbeheer is ook economisch groenbeheer.