Ga verder naar de inhoud

De Limburgse klimaatbomenlijst

Bij het samenstellen van de Limburgse klimaatbomenlijst hielden we rekening met verschillende factoren, die samen de kans vergroten dat de bomen zullen kunnen uitgroeien tot gezonde volwassen exemplaren.

Bepalende factoren

Samen met een groep experten werd op basis van wetenschappelijke bronnen de Limburgse klimaatbomenlijst samengesteld. We delen hieronder graag enkele factoren die voor ons bepalend waren.

Plantplaats

Omdat er een groot verschil is tussen het verstedelijkte milieu en het buitengebied hebben we gekozen om de term ‘klimaatboom’ enkel te gebruiken voor bomen die je aanplant in de bebouwde omgeving en/of daar waar het hitte-eilandeffect speelt.
Concreet gaat het over tuinen, straten, pleinen, parkeerplaatsen, parken, groenstroken, begraafplaatsen en industriegebieden.

Een boom voor het veranderend klimaat

Klimaatbomen zijn uiteraard bestand tegen de verwachte wijzigingen in het klimaat, en zijn dus toleranter voor droogte en hogere temperaturen. Tegelijkertijd verdragen ze in de winter langere perioden met lagere temperaturen en zijn ze aangepast zijn aan de lokale omstandigheden.

Een brede keuze aan inheemse en uitheemse soorten

Zowel inheemse als uitheemse houtige gewassen - uit Zuid- en Centraal-Europa en bij uitbreiding uit het noordelijk halfrond - zijn voor de Limburgse campagne weerhouden als klimaatboom. Ook bepaalde fruitbomen kunnen geplant worden als klimaatboom.

Boomsoorten waarvan het invasief karakter in West-Europa is aangetoond, zijn uiteraard niet gekozen.

Kies de juiste boom via de bomenzoeker

Een uitgebreide selectie van ongeveer 140 inheemse en uitheemse bomen en fruitbomen die voldoen aan de voorwaarden is verwerkt in een digitale bomenzoektool. Die laat toe om de juiste boom voor jouw plek te zoeken.

Deze selectie is samen met experten opgesteld en getoetst aan wetenschappelijke bronnen.