Ga verder naar de inhoud

Tiny Forests en voedselbossen

Klimaatbomeninlimburg steunt nieuwe concepten rond bos in de stad. Daartoe behoren de Tiny Forests en voedselbosjes.

Foto: Nationale Boomgaardenstichting
Foto: Nationale Boomgaardenstichting

Een Tiny Forest is klein (minimaal één tennisveld of een veelvoud ervan) stukje natuur en herbergt enkel inheemse bomen en struiken.
De voorkeur gaat naar soorten die vruchten en nectar produceren en dus dieren aantrekken. Zo’n bosje zorgt voor de nodige verkoeling, is een speelruimte voor kinderen en creëert een leefruimte voor de stadsnatuur. Tiny Forests spelen een belangrijke sensibiliserende rol en wijzen op het belang van de Limburgse bossen en de nood aan bosuitbreiding.

Een voedselbos is een vorm van boslandbouw (agroforestry).
In dit bos worden fruit- en notenbomen, struiken, vaste planten en klimmers aangeplant. Wel volgens de regels die de natuur ons leert. De opbrengst is voedsel voor de stadsmens en de dieren.