Ga verder naar de inhoud

Klimaatbomen voor de woon- en werkomgeving

'Klimaatbomen in Limburg' kijkt op dit moment enkel naar bomen in de bebouwde omgeving en daar waar het hitte-eilandeffect speelt.

Door de verharding moet de keuze van de boomsoort zeer gericht zijn. De groeiomstandigheden zijn er verre van ideaal. In bossen zijn die beter waardoor de boomsoortkeuze minder cruciaal is.

De klimaatrol die bomen spelen verschilt ook. De bossen in het buitengebied capteren grote hoeveelheden CO2, wat belangrijk is in het kader van mitigatie. In de bebouwde omgeving nemen bomen een grote taak op inzake klimaatadaptatie. Er is veel nood aan schaduw, verkoeling, infiltratie van water, …

De temperatuur is in de steden doorgaans ettelijke graden hoger dan in de aanpalende, meer landelijke gebieden.

Tijdens hittegolven zorgt dit voor extra hittestress. Na een sterke opwarming overdag volgt er ’s nachts immers weinig afkoeling.

Hoogbouw, het ontbreken van vegetatie, voldoende wind en water en het gebruik van donkergekleurde bouwmaterialen, daken en asfalt liggen mee aan de basis van het hitte-eiland.